• Özel Kurumsal+Plus üyelik paketi için 50% İNDİRİM fırsatı kazan. Üstelik Kurumsal+Plus paketi satın aldığınızda + Reklam Hizmeti + Mesleki Rank Yanında Hediye! - Kampanya 2024 yıl sonuna kadar geçerlidir! Detaylar için Tıklayın!
  • Merhaba! WF’e hoş geldiniz! WF, Türkiye’nin en iyi webmaster forumu ve freelancer platformu olarak bilinir. Burada webmasterlar, yazılım geliştiriciler, sosyal medya uzmanları, domain ve hosting hizmetleri ile ilgilenen kişiler bir araya gelir. WF, güncel ve bilgi dolu içerikleri paylaşarak kullanıcılarına fayda sağlar. Aynı zamanda kaydolup giriş yaptıktan sonra konu oluşturabilir, mevcut konulara yanıt gönderebilir, diğer üyelere itibar kazandırabilir ve özel mesajlaşma programınızı kullanabilirsiniz. Üstelik tüm bu özellikler tamamen ücretsizdir! 😊

Sinema Sosyolojisi Nedir? Nasıl Kullanılır

SİNEMA SOSYOLOJİSİ NEDİR? NASIL KULLANILIR?​

SİNEMA SOSYOLOJİSİ NEDİR?
Sinema sosyolojisi
, sinemanın toplum içindeki rolünü ve etkisini inceleyen disiplindir. Bu disiplin, sinemanın kültürel, sosyal ve politik bağlamlardaki işlevlerini ve kesişmelerini, etkileşimlerini anlamaya odaklanır. Sinema sosyolojisi, sinemanın nasıl toplumdan bir parça olduğunu, toplumu ve bireyleri nasıl şekillendirdiğini ve toplumdaki varyasyonları sinemaya nasıl yansıdığını kümülatif olarak araştırır.
SİNEMA SOSYOLOJİSİ NEDİR? NASIL KULLANILIR?

SİNEMA SOSYOLOJİSİ NASIL DOĞMUŞTUR?​

İlk olarak 20. yüzyılın başlarında insanların ilgisini çekerek gelişmeye başlayan sinema, bir ihtiyaç haline gelerek kısa sürede popüler bir eğlence ve iletişim aracı haline geldi. Ancak sinema bireyleri etkileme gücü göz önüne alınarak, sadece bir eğlence aracı olarak kalmadı. Aynı zamanda sosyolojik varyasyonları aynalayan ve etkileyen bir araç haline geldi. Sinema, insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkileyebilir ve sosyoloji kuralları, değerleri ve ideolojilerini etkileyebilir veya sorgulatabilir.

SİNEMA NIN SOSYOLOJİYE ETKİSİ​

Sinema sosyolojisi, sinemanın sosyolojik, kültürel ve ekonomik boyutlarını inceleyerek çeşitli konuları ele alır. Toplumsal varyasyonlar, sinemanın toplumda gözle görülür gelen değişimleri nasıl yansıttığı ve bu değişimlere nasıl katkıda bulunduğu incelenir. Örneğin, kadın hakları, sınıf farklılıkları, ırk ilişkileri gibi konular sinema aracılığıyla ele alınır. Kültürel ifadeler ve metaforlarda sinema da ifade aracı olarak yerini alır. Bir kültürün değerleri, inançları, mitleri ve ritüelleri sinema filmlerinde temsil edilir. Bu bağlamda, bir ülkenin veya topluluğun kültürel kimliği sinema yoluyla oluşturulur ve aktarılır. İdeoloji bireysel olmakla birlikte sanatçının sinema yoluyla ideolojik mesajları iletile bilirliğini ve geçirgenliğini sağlayabilir. İdeolojiler, belirli bir toplumun veya siyasi grubun inanç ve değerlerini yansıtır. Sosyal gruplar, sinema filmleri, farklı sosyal grupların (örneğin, etnik gruplar, cinsiyetler, yaş grupları) yaşamlarını ve deneyimlerini temsil edebilir veya çarpıtabilir. Bu gruplar sinema aracılığıyla simge edilir ve bu simgeler sinemanın her alanında yer alabilir.

Ekonomi ve Endüstri Sinema endüstrisi​

Sinema 1895 yılında ilk uzun metraj filmi ile gerekliliğini ve önemini tüm dünyaya duyurmuştur. Büyük bir ekonomik güç haline gelmiştir. Sinema sosyolojisi, film endüstrisinin nasıl işlediğini, film yapımcılarının, dağıtımcıların ve tüketicilerin rollerini inceler. Ayrıca, küreselleşme ve medya konsolidasyonu gibi ekonomik faktörlerin sinemaya etkisi de araştırılır. Özellikle günümüzde sinemaya ayrılan bütçeler dudak uçuklatmaktadır. Aynı zamanda yanında spesifik olarak yenilen mısır ve kola büyük bir pazarlama aracıdır. Günümüzde fahiş fiyatlı mısır ücretleri hala konuşulup bundan serzenişte bulunulmaktadır.
SONUÇ
Sinema sosyolojisi, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmaktan öte, toplumsal bir fenomen olduğunu ve toplumun yapı ve düzenine derinlemesine etki ettiğini kabul eder. Bu nedenle, sinemanın toplumsal etkilerini anlamak ve analiz etmek, sinema sosyolojisinin temel amaçlarından biridir. Aynı zamanda tek tek filmlerin içerisinde yer alan sosyolojik kuramları incelemek. Film incelemelerini yeni bir iş alanı haline getirmiştir.
 
Üst Alt